ЦЕНТЪР ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "БЛЕНДА"
  [BG]   EN  

ОБУЧЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СТАЖ 2015
КУРС ПО КОЗМЕТИКА
КУРС ПО КОЗМЕТИКА базово ниво интензивен
КУРС ПО МАСАЖИ
КУРС ПО ГРИМ
Курс по МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
Курс по Перманентен грим
ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР
КУРС ЗА ОФИС МЕНИДЖЪР
КУРС ЗА ОФИС СЕКРЕТАР
КУРС ПО ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
КУРС по Он-лайн разплащания
КУРС ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
КУРС ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
КУРС ПО ФОТОГРАФИЯ
СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
ГРАФИК
ЦЕНИ


Новини Езиков център "Бленда" Записване НАШИТЕ КУРСИСТИ СЕГА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Фото Галерия За контакти

СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС / обучение

26 Ноември 09, 19:18 / Автор: www.blenda.dir.bg
Сътрудник в малък и среден бизнес
Обучение по рамкова програма Б, съгласно чл.10 от ЗПОО Основната цел на обучението по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност „Малък и среден бизнес” е формирането на теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества, на лица навършили 16 години с най-малко завършен десети клас, в съответствие с: • Закона за професионалното образование и обучение; • Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, утвърдени с Наредби – Наредба №12 от 12.12.2006 г. на МОН за придобиване на квалификация по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” и обнародвана в ДВ. бр. 16 от 2007 г. • Държавно образователно изискване на документите в системата на Народната просвета, утвърдено с Наредба №4/2003 г. на МОН; • Държавно образователно изискване за оценяване в системата на Народната просвета, утвърдено с Наредба №3/2003 г. на МОН; • Действащи учебни планове и програми на МОН;

КУРС ЗА "СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"

СПЕЦИАЛНОСТ "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"


Обучението за "Сътрудник в малък и среден бизнес" обхваща изучаването на Основи на икономиката на фирмата, Фирмено право, Предприемачество и мениджмънт, ще се научите как да съставяте бизнес план, как да изготвяте презентации, водене, архивиране и селектиране на информация, Бизнес английски език, ще разпознавате Видовете документи и тяхната правна тежест, ще научите правилата за обработване и съхранение на Статистическа информация и форми, ще се научите как да използвате Информационните технологии и програмните продукти в икономическата дейност, основните въпроси пряко свързани с Ръководене, управление, организацията и Финансите на фирмата, Управлението на човешките ресурси, видовете техника, с която се работи в дадено предприятие както и правилата за правилното й използване, под формата на казуси ще се научите как да правите Маркетинг и мениджмънт, каква е тайната за успешни Маркетингови кампании, силата на Рекламата за повече финансови резултати, ще се научите да анализирате Икономически обекти и субекти, да обобщавате работата си, както и правилата за Бизнес-комуникации, Деловият стил на общуване , Правила за служебна кореспонденция, Оформяне на документи, писма, създаване на професионални контакти, ще се научите как да подбирате оптималната Бизнес идея и специални манипулативни техники как да бъдете гъвкави и устойчиви в променяща се Бизнес среда и др.


Курсът за Сътрудник в малък и среден бизнес в редовна дневна форма на обучение е с общ хорариум от 720 учебни часа теория и практика, което Ви дава правото за явяване на Държавен изпит за придобиване на Втора степен на професионална квалификация.


 
►  В цената на курса са включени всички необходими теоретични материали + таксите за полагане на Държавни изпити и издаване на сертификат за завършеното обучение.

Дистанционното обучение по специалност "Малък и среден бизнес" е по договаряне без фиксирани срокове и крайна дата, в зависимост от вашите възможности за овладяване на учебния материал и вашето свободно време.


Пълният курс на обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация обр.3-54 от МОМН /МОН, което Ви дава предимство пред работодатели при кандидатстване за работа в страната и чужбина, както и да развивате собствен бизнес.


При обучение по част от професията или завършването на модул от специалността "Малък и среден бизнес" се издава държавно Удостоверение за професионално обучение, което доказва вашите придобити професионални компетенции и Ви дава правото да продължите обучението си по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес".


За допълнителна информация, актуални цени и свободни места се обадете на телефоните за връзка: 02/ 839 00 95 или 0898444413
0.1183